Dây đeo thẻ đại học Mở


Trường đại học mở Tp hcm
Tiền thân của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh là Viện Đào tạo Mở rộng được thành lập theo Quyết định số 451/TCCB ngày 15/06/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 22 tháng 6 năm 2006, theo Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ chuyển sang trường Đại học công lập với tên gọi là trường Đại học Mở TP. HCM.
Dưới đây là mẫu dây đeo thẻ của trường
Dây đeo thẻ trường Đại Học Mở Tp hcm

0 nhận xét: